سسسسس

جلسه دوم کارگاه پژوهشی ویژه پایه های پنجم و ششم، 8 اسفند 1401

در این جلسه محور مباحث، حول مراحل پژوهش چرخید، طلاب عزیز تا حدود بسیار خوبی با مراحل پژوهش آشنا شده اند

در این جلسه محور مباحث، حول مراحل پژوهش چرخید، طلاب عزیز تا حدود بسیار خوبی با مراحل پژوهش آشنا شده اند، بی شک آشنایی با چنین مراحلی، تاثیر بسزایی در انجام پژوهش های علمی آنها خواهد داشت.

✅ خلاصه جلسه دوم کارگاه پژوهشی پایه های ۵و۶

🔰مراحل پژوهش:

🔸انتخاب موضوع
🔸طرح مسئله
🔸اهداف پژوهش ( هدف کلی، اهداف جزئی)
🔸سئوالات پژوهش( سئوال اصلی، سئوالات فرعی)
🔸فرضیات پژوهش
🔸واژگان کلیدی
🔸سازماندهی پژوهش
🔸نتیجه گیری

۱. انتخاب موضوع:
👈برای انتخاب موضوع باید موارد زیر را درنظر بگیریم:

🔹گام اول: انتخاب موضوع(متناسب با توانمندیها، امکانات، علاقه مندی، ضرورت)

🔹گام دوم: منبع شناسی اولیه و مطالعه مروری و اشراف بیشتر به پیشینه موضوع

🔹گام سوم: شکافت ابعاد موضوع باحدود جغرافیایی، زمانی، مکانی، محتوایی

۲.بیان مسئله:
👈طرح مسئله بایستی به نحوی باشد که چگونگی بررسی متغیر یا متغیرها، مکان ، دامنه و وسعت پژوهش را روشن کند. در این قسمت موضوع مورد مطالعه را همراه با اطلاعات زمینه‌ای مستدل تعریف نموده، دلایل انتخاب موضوع ، فواید ناشی از اجرای تحقیق و کاربرد آن را به روشنی توضیح دهید.

۳.اهداف پژوهش:
🔹هدف کلی
🔹اهداف جزئی

🔻هدف کلی: آن‌چه را که پژوهش به صورت کلی به آن دست خواهد یافت را بازگو می‌کند.

🔻اهداف جزئی: تجزیه هدف کلی به اهداف کوچک‌تر و جزئی‌تر است. فرضیه‌ها یا سوالات پژوهش طبق اهداف جزئی تدوین می‌شوند و اگر این اهداف جزئی و دقیق نباشند قابل آزمون نخواهند بود.

۴.سئوال پژوهش:
👈پرسش مشخصی است که پژوهش قرار است به آن پاسخ دهد. پرسش پژوهش عوامل تعیین کننده پژوهش و روش های مورداستفاده برای گردآوری و تحلیل داده‏ ها را مشخص می کند.
سئوال پژوهش به سئوال اصلی و سئوالات فرعی تقسیم میشود.

۵.فرضیه:
🔹پاسخی احتمالی و موقت به سوال پژوهشی است که در مراحل بعدی تحقیق، درستی یا نادرستی آن مورد ازمایش قرار می گیرد.
🔹فرضیه رابطه دو یا چند متغیر است که به صورت جمله ای خبری بیان شده و نشانگر نتایج مورد انتظار است.
🔹فرضیه باید به صورت جمله اخباری باشد
تعداد فرضیات به تعداد سئوال جزئی هست.

۶. واژگان کلیدی:
👈بین سه تا پنج واژه انتخاب میکنید.

۷. سازماندهی پژوهش که همان فصل بندی هست.
۸. نتیجه گیری

⛔️ نکته :
طرح مسئله👈اهداف👈سئوال👈 فرضیه
فرضیه پاسخی احتمالی است به سئوال.
سئوال از اهداف پدید می آید.
اهداف از دل بیان مسئله طرح میشوند.

لینک دسترسی به صوت این جلسه در کانال پژوهش حوزه علمیه کارآمد در ایتا : https://eitaa.com/pajoheshkaramad/128

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *