سسسسس

تفصیل سیاست‌ها و برنامه‌های پژوهشی مدرسه علمیه امام خمینی‌ره شهرستان گلپایگان

شورای پژوهش مدرسه

شورای پژوهش، متشکل از مدیر مدرسه، معاونین محترم آموزش و پژوهش، یکی از طلاب و همچنین یکی از اساتید می باشد. در این شورا جهت برنامه‌های پژوهشی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌شود.

کارگاه‌های پژوهشی

ـ پایه دوم

برای پایه‌ی دوم، هفته‌ای یک جلسه دوره ی مهارت‌ها و پیش‌نیازهای پژوهشی از قبیل: خلاصه‌نویسی، منبع‌شناسی، فیش‌برداری، بند‌چینی، شیوه نگارش علمی و… برگزار می‌شود. از طلاب پایه‌ی دوم خواسته می‌شود با توجه به استانداردهای آموزش دیده شده، نوشتاری را تنظیم کنند و معاون محترم پژوهش به ارزیابی آنها می‌پردازد. پس از تکمیل، در خبرنامه‌ی داخلی از آن‌ها استفاده می‌شود.

ـ سایر پایه‌ها

برای پایه‌های سوم و بالاتر، در ترم اول هفته‌ای یک جلسه دوره‌ی روش مقاله‌نویسی، در سطوح مقدماتی برای پایه سوم، متوسطه برای پایه چهارم و پیشرفته برای پایه پنجم برگزار می‌شود. در ترم دوم نیز با راهنمائی استاد مربوطه و معاون محترم پژوهش، اقدام به نوشتن مقاله می‌کنند و در پایان سال، مقالات تحویل گرفته می‌شود و در صورت تایید، جهت چاپ در نشریه‌های علمی، راهنمائی می‌شوند.

نشست‌های علمی

در هر ترم، نشست های علمی در دو قالب، با برنامه‌ریزی قبلی انجام می‌شود. در این جلسات تمامی طلاب و اساتید و کادر شرکت می‌نمایند.

ـ قالب اول

قالب اول عبارت است از تحلیل مقالات علمی. در این قالب یک مقاله‌ی مناسب توسط معاون محترم پژوهش انتخاب می‌شود. سپس ساختار و محتوای آن توسط طلاب تحلیل می‌شود. معاون محترم پژوهش به عنوان ناظر نشست به طلاب محترم کمک می‌کند.

ـ قالب دوم

قالب دوم عبارت است از ارائه و نقد علمی آراء و نظرات خاص، پیرامون موضوعات پرکاربرد در فضای جامعه، این نشست نیز با حضور تمامی طلاب و اساتید محترم برگزار می‌شود. در این نشست از اساتید محترم، جهت ارائه و نقد علمی آراء و نظرات موجود پیرامون موضوعات مشخص شده استفاده می‌شود. معاون محترم پژوهش به عنوان دبیر جلسه، نشست مذکور را اداره خواهد کرد.

ارائه مشاوره‌های پژوهشی

ـ مشاروه جهت شرکت در فراخوان‌های آثار پژوهشی

معاون محترم پژوهش، فراخوان‌های آثار پژوهشی را از مراکز مختلف دنبال می‌کند. چنانچه موضوعاتی قابل تحقیق و متناسب با سطح علمی طلاب باشد، از طلاب خواسته می‌شود تا در صورت تمایل در آن موضوع تحقیق کنند و جهت نوشتن مقاله، به آنان مشاوره داده می‌شود.

ـ مشاوره جهت تکمیل تحقیقات پایان‌ترم طلاب

طلاب محترم پایه سوم و بالاتر، لازم است جهت تکمیل نمره‌ی درسی خود، در برخی مواد درسی پژوهش ارائه دهند. معاون محترم پژوهش، جهت انتخاب موضوع و انجام مراحل مختلف تحقیق، به طلاب محترم مشاوره می‌دهد.

ـ مشاوره جهت شرکت در جشنواره علامه حلی‌ره

سالانه طلابی که به تحقیق و پژوهش می‌پردازند، استعداد سنجی می‌شوند. طلاب محترمی که توان نگارش مقاله‌ی علمی را دارند، جهت شرکت در جشنواره‌ی علامه حلی‌ره تشویق می‌شوند و در انجام مراحل پژوهش، به آن‌ها مشاوره داده می‌شود.

کانون‌های علمی، پژوهشی

ـ کانون علمی من انقلابی‌ام

ـ کانون علمی ادبیات عرب

ـ کانون علمی تفسیر و علوم قرآن

ـ کانون علمی فقه و اصول

ـ کانون علمی فضای مجازی

واحد کتابخانه

ـ بازديد از مراكز علمي، نمايشگاه‌ها و کتابخانه‌ها

ـ حفظ منابع درسی و کمک درسی و تکمیل آن‌ها

ـ تهیه کتاب‌های مرجع و مورد نیاز طلاب

ـ مدیریت سالن مطالعه

ـ برگزاری مسابقات پژوهشی

ـ برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی

واحد رایانه

ـ تهیه و نصب نرم‌افزارهای علوم‌اسلامی بر روی سیستم‌ها

ـ برگزاری دوره‌های آشنائی با روش استفاده از نرم‌افزارها

ـ نظارت بر اجرای آئین نامه‌ی استفاده از اتاق رایانه

خبرنامه پژوهشی داخلی مدرسه

فعالیت در عرصه فضای مجازی

نشریه الکترونیکی