سسسسس

برگزاری کارگاه مهارتی آموزش کار با نرم افزارهای نور

آموزش کار با نرم افزارهای نور
اولین نشست علمی حوزه علمیه امام خمینی ره شهرستان گلپایگان با همکاری کنگره بین‌المللی اندیشه های امام خامنه‌ای زید عزّه، در ترم دوم سال تحصیلی 1401_ 1402 و با موضوع ارائه، تحلیل و نقد مقاله مبانی جهاد تبیین برگزار گردید