سسسسس

برگزاری جلسه کانون علمی علوم حدیث

برگزاری اولین جلسه کانون های علمی (کانون علوم و حدیث) در حوزه علمیه امام خمینی (ره)
اولین نشست علمی حوزه علمیه امام خمینی ره شهرستان گلپایگان با همکاری کنگره بین‌المللی اندیشه های امام خامنه‌ای زید عزّه، در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱_ ۱۴۰۲ و با موضوع ارائه، تحلیل و نقد مقاله مبانی جهاد تبیین برگزار گردید