سسسسس

تفصیل سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی مدرسه علمیه امام خمینی‌ره شهرستان گلپایگان

برگزاری کلاس‌ها

کلاس‌های درسی این مدرسه‌ی علمیه به صورت منظم در صبح و عصر برگزار می‌شود. سه کلاس در صبح، از ساعت ۶ صبح تا ۹ و ۲۰ دقیقه. و بعدازظهر نیز یک کلاس از ساعت ۱۵ تا ۱۶ برقرار می‌گردد.

زمان هر کلاس ۵۰ دقیقه می‌باشد. استاد مربوطه موظف است با طرح درس در کلاس حاضر شده و نسبت به حضور و غیاب و پیگیری مطالعات، مباحثات و تحقیقات علمی طلاب، اهتمام ویژه داشته باشد.

اساتید محترمی که دارای اهتمام ویژه در انجام وظایف خود باشند و در ارزیابی‌ها رتبه‌ی بالاتری به دست آورند، در پایان سال به عنوان استاد نمونه مورد تشویق قرار می گیرند.

برگزاری مباحثات

ـ کارگاه روش مباحثه

هر سال جهت آشنائی طلاب با روش مباحثه، کارگاه روش مباحثه برگزار می‌شود تا بهره‌وری طلاب در انجام مباحثه بیشتر شود. همچنین آئین‌نامه‌ی آموزشی مدرسه که مربوط به مباحثات و کیفیت اجرای مباحثه می‌باشد تبیین می‌گردد.

ـ ساعت‌های مباحثه

برای هر درس یک مباحثه در نظر گرفته شده است، تمامی طلاب موظفند در ساعات معین به مباحثه ی دروس خود بپردازند. ساعت مباحثه ی صبحها ۹ و ۳۰ دقیقه تا ۱۰ و ۳۰ دقیقه و عصرها ساعت ۱۶ الی ۱۷ می باشد. تمامی طلاب در ساعتهای مذکور به صورت همزمان در سالن اجتماعات مدرسه به مباحثه می پردازند.

ـ نظارت بر مباحثه

برای برخی از گروه‌های مباحثه سرگروه معین شده است که وظیفه‌ی راهنمائی و حضور و غیاب گروه را برعهده دارد و راهنمائی و حضور و غیاب سایر طلاب را نیز یک مسئول مشخص برعهده دارد. هدف از تعیین سرگروه معین برای برخی از گرو‌ه‌ها، توجه ویژه و نظارت بیشتر بر گروه‌هایی است که نیاز به حمایت بیشتر دارند.

برنامه‌ی مطالعات درسی

ـ کارگاه روش مطالعه

هرسال جهت آشنائی طلاب با روش‌های مطالعه، کارگاه روش مطالعه برگزار می شود تا کیفیت مطالعه‌ی طلاب بیشتر شود. همچنین آئین نامه‌ی مدرسه در خصوص برنامه ی مطالعه تبیین می‌گردد.

ـ مطالعه‌ی گروهی

پایه های اول و دوم که نیاز به توجه و نظارت بیشتر دارند، به صورت گروه‌های دو نفره یا سه نفره تقسیم می‌شوند و یکی از طلاب ممتاز پایه‌های بالاتر، به عنوان سرگروه معین می‌شود، این گروه‌ها موظفند در طول شبانه روز یک ساعت و نیم مطالعه‌ی مفید داشته باشند و سرگروه، محدوده‌ی مطالعه شده را از آنان می‌پرسد و بر کیفیت مطالعه و حضور و غیاب آنان نظارت دارد. زمان مطالعه دراختیار اعضاء گروه بوده و با هماهنگی خودشان معین می‌گردد، سرگروه به صورت هفتگی گزارش گروه مطالعه را به معاونت آموزش ارائه می‌کند.

ـ مطالعه‌ی عمومی

مطالعه‌ی عمومی در ساعت معین، هرشب از ساعت ۱۹ تا ۲۰ در سالن مطالعه برگزار می‌شود. در این ساعت کسانی که گروه مباحثه ندارند شرکت می‌کنند. مسئول سالن مطالعه، برحضور و غیاب آنها نظارت دارد. گزارش حضور و غیاب ثبت می‌گردد و به صورت هفتگی به معاونت آموزش ارائه می‌گردد.

امتحانات هفتگی

با هماهنگی معاون آموزش و استاد مربوطه در هفته برای امتحان از دروس هفته برنامه ریزی می‌شود تا طلاب با سؤالات درس آشنا شده و برای امتحانات پایان‌ترم آماده شوند. نمرات امتحانات هفتگی به عنوان نمرات کلاسی در نمره‌ی نهائی تاثیرگذار است.

مسابقات علمی

در هرترم یک مسابقه‌ی علمی بین تمام پایه‌ها برگزار می‌شود. هر پایه که میانگین نمراتش از سایر پایه‌ها بیشتر باشد تمام طلاب آن پایه، مورد تشویق قرار می‌گیرند.

برنامه‌ی استاد معین

ـ انتخاب استاد معین

طلاب ممتاز، ابتدا به عنوان سرگروه مطالعات و مباحثات انتخاب می‌شوند، پس از ارزیابی، در صورت احراز صلاحیت به عنوان استاد معین انتخاب می‌شوند. اساتید معین با هماهنگی استاد مربوطه هفته‌ای یکبار در کلاس درس حاضر می‌شوند و به جای استاد تدریس می‌کنند.

ـ ارزیابی استاد معین

استاد معین با توجه به نظرات طلاب، اساتید مربوطه، خود استاد معین و معاون آموزش ارزیابی می‌شود و مدیر مدرسه نظر نهائی را در ارزیابی استاد معین در جهات مختلف علمی و اخلاقی می‌دهد که جهت ارتقاء و استفاده از مزایا مؤثر خواهد بود.

ـ مزایای استاد معین

۱- استفاده از سکونت رایگان

۲- استفاده از کمک معیشتی اساتید مرکز خدمات

۳- معرفی به قم جهت شرکت در آزمون و اخذ حکم استادی

مهارت افزائی اساتید

هر سال در شرایط مناسب، کارگاه مهارت افزائی اساتید برگزار می شود تا اساتید نسبت به ارتقاء کیفیت تدریس خود اقدام نمایند. اساتیدی که در این کارگاه ها شرکت نمایند و در ارزیابی حائز رتبه‌ی مناسب شوند مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

اردوهای علمی، آموزشی

هر سال یک اردوی علمی به خارج از شهر و در فضائی مناسب طراحی می‌شود. در این اردو از اساتید متخصص، جهت برگزاری دروس مورد نیاز طلاب استفاده می‌شود. این اردو در ایام پایانی سال و بعد از امتحانات خرداد ماه برگزار می‌شود.

کارگاه‌های علمی و آموزشی

کارگاه‌های علمی از قبیل تجزیه و ترکیب، آشنائی با روش تحصیل دروس سطح عالی، روش‌شناسی در علوم مختلف و… در قالب برنامه‌های مشخص تنظیم و برگزار می‌شود.

برگزاری کلاس زبان

یکی از زبان‌های عربی و انگلیسی، برای طلاب پایه‌ی چهارم و بالاتر برگزار می‌شود. طلابی که در کلاس زبان شرکت می‌کنند باید دارای شرایطی از قبیل: استعداد یادگیری، انگیزه و علاقه، معدل بالای ۱۷ و … باشند.