سسسسس

نشست علمی حوزه علمیه امام خمینی ره شهرستان گلپایگان، ۶ اسفند ۱۴۰۱

اولین نشست علمی حوزه علمیه امام خمینی ره شهرستان گلپایگان با همکاری کنگره بین‌المللی اندیشه های امام خامنه‌ای زید عزّه، در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱_ ۱۴۰۲ و با موضوع ارائه، تحلیل و نقد مقاله مبانی جهاد تبیین برگزار گردید