سسسسس

برگزاری دوره تابستانه ادبیات عرب و مقاله نویسی

حوزه علمیه امام خمینی ره گلپایگان جهت ارتقاء سطح علمی و اخلاقی طلاب، اقدام به برگزاری دوره تابستانه نموده است