سسسسس

برگزاری دوره تابستانه ادبیات عرب و مقاله نویسی

حوزه علمیه امام خمینی ره گلپایگان جهت ارتقاء سطح علمی و اخلاقی طلاب، اقدام به برگزاری دوره تابستانه نموده است
به یاری خداوند متعال پذیرش حوزه های علمیه برای سال تحصیلی 1403-1402 از اول اسفند ماه 1401 آغاز شد.