سسسسس

پذیرش حوزه های علمیه برادران 1403-1402

به یاری خداوند متعال پذیرش حوزه های علمیه برای سال تحصیلی 1403-1402 از اول اسفند ماه 1401 آغاز شد.