سسسسس

نشست علمی حوزه علمیه امام خمینی ره شهرستان گلپایگان، 6 اسفند 1401

اولین نشست علمی حوزه علمیه امام خمینی ره شهرستان گلپایگان با همکاری کنگره بین‌المللی اندیشه های امام خامنه‌ای زید عزّه، در ترم دوم سال تحصیلی 1401_ 1402 و با موضوع ارائه، تحلیل و نقد مقاله مبانی جهاد تبیین برگزار گردید